ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

H δικηγορική μας εταιρεία προσφέρει υπηρεσείες και νομικές συμβουλές σε σχέση με τις ακόλουθες πτυχές του κυπριακού Δικαίου και των παραμέτρων τους

LITIGATION

Εμπορικά και εταιρικά θέματα

Συμβόλαια

Πνευματικά δικαιώματα

Εργατικο δίκαιο

Κτηματικές διαφορές

Οικογενειακό δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

ΕΡΓΑTIKO ΔΙΚΑΙΟ

Προσλήψεις

Συμβάσεις και Συμβόλαια εργασίας

Τερματισμός συμβολαίων

Υγιεινή και ασφάλεια στoυς χώρους εργασίας

Διακρίσεις / Ίσες ευκαιρίες 

Συνδικαλιστικές οργανώσεις


ΕΤΑΙΡΙΚΟ & ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εγγραφή εταιρείας

Συμφωνίες μετόχων 

Συνεταιρισμός

Σύνταξη και αναθεώρηση των κάθε είδους εμπορικών συμφωνιών

Συγχωνεύσεις και Eξαγορές εταιρειών

Αγοραπωλησίες επιχειρήσεων

Eμπορικό Δίκαιο

Δίκαιο Aνταγωνισμού

ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Απόκτηση Ακινήτων 

Σύνταξη Συμβάσεων

Ιδιοκτήτες - Ενοικιαστές

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Ενσωμάτωση Ασφαλιστικών Εταιρειών 

Συμβουλές σχετικά με το κυπριακό Ασφαλιστικό Δίκαιο

XRHMAΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εισαγωγή Εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Δημόσιες Προσφορές 

Νομικό Due Diligence

Συμβουλές σχετικά με τη νομοθεσία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

 

ΑΡΧΙΚΗ


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ